X
تبلیغات
زولا

دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

ا لهی نا مه ./

ا لهی  بر  من  اسان  گیر  سختیها          چو طوفانی و زد نسیمش کن بر د لها

خد ا وند ا  تو خو د رو زی ر سا نی           به   هر   جنبنده ای   نا نی   رسا نی

جها ن  چو ن من گنهکاری  ند ید ه           ز   با ر    معصیت    یا  ر  ی   ند ید ه 

خد ا و ند ا    به   حق  ا ن  ا مینت           به   ا ن   و ا لا تر ین   ر سو ل   نیکت 

خد ا و ند ا   به  نا م   نیک   پا کت           تو  خو د    رحمی  نما   بر  بند گا نت  

خد ا و ند ا  به ان بهشت  مو عو د           که خو ا هی گر سر ا ی عا بد ا ن بو د

خد ا و ند ا  به  حق  نیک   نا ما ن           به   ا ن    و ا لا تر ین     سر بد ا ر ا ن 

خد ا و ند ا به حق هشت و چها رت         به   ا ن    جا ن   عز یز    مصطفی یت

به ا ن شیر شجا ع د ین  ا سلا م           به   ا ن    یا ر   نبی   فر ز ند   اسلا م

به ا ن بی د ست د شت  نینو ایی          به   ا ن  بی  سر   حسین   کر بلا یی

مر ا  با صا لحا ن  محشو ر گر د ان          به  ر ا ه   نیک   نا ما ن   یا ر   گر د ا ن

                                                                         

                              مجید ا سکند ر ی ./ تا ر یخ./  90/6/1 

 
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.