X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دل نوشته های مجید اسکندری (دشت بزرگ )

فر یا د . کسی ر ا ا شنا نیست ./

فر یا د   د ر  ا ین   د و ر ه   و   فا   نیست         د ر  د و ر ه ء   ما  حر ف   حسا  ب   نیست
د رشهر  بمیر ی  کسی ر ا کمکی  نیست          گو  یی   که    ز   مر د م   خبر  ی    نیست
د ر شهر غر یبیم مر ا حو صله ا ی  نیست          ا ز  ا هل د یا ر م  مر ا  هیچ خبر ی   نیست
ما ر ا به د یا ریست که فر د ا  اثری نیست          ا ز  مر د م  د یر و ز دگر  هیچ  خبری  نیست
ا مر و ز    بمیر یم   فر د ا   ا ثر ی   نیست          ا فتاب لب بو م است ز نور ش اثر ی  نیست
مردم  همه رفتند  ز  فا میل  اثر ی  نیست          د ر غر بت و د و رند د گر حو صله ای  نیست
پیر ا ن همه مر د ند ا ز ا نها خبر ی نیست          محتا ج  د عا ییم  کسی  ر ا  رمقی  نیست
د ر   شب   ز   مهتا ب   خبر  ی    نیست          چو ن گرد و غبار است د گر هیچ اثری نیست
با ز ا ر  گرانی ست و ما را  گنهی  نیست          ا شو ب به شهر ا ست ما ر ا  سببی نیست
یوسف به مصراست  یعقوب خبرش نیست          د ر د ا م ز لیخا ست یو سف  گنهش نیست
مر د م  بر و ز ند  ز  فر هنگ ا ثر ی نیست          ازماست که برماست کسی را گنهی نیست
                                                                                                                       
                                مجید ا سکند ر ی ./  تا ر یخ 24 / 4 / 1392

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.